Happy Hours – Giờ Nói Tiếng Anh

Giờ Nói Tiếng Anh vui vẻ là đặc sản chỉ có tại English With Hugh.

Tại đây các bạn được thực hành nói Tiếng Anh với những chủ đề từ đơn giản đến phức tạp.

Sẽ có các bạn tình nguyện viên hỗ trợ khi các bạn gặp khó khăn diễn đạt bằng Tiếng Anh.

Đây cũng là nơi các vị khách nước ngoài tới, chia sẻ, trao đổi văn hoá cùng chúng ta.

Các bạn không chỉ rèn luyện TA, mà còn phát triển kỹ năng làm việc nhóm, nói trước đám đông, tiếp cận và bắt chuyện với người nước ngoài.

Ai cũng có thể tham gia, mọi lứa tuổi, mọi trình độ 😉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *